بیل صاف کن جلو 2 جکه چرخشی

بیل صاف کن جلو 2 جکه چرخشی

توضیحات

بیل صاف کن جلو 2 جکه جدید چرخشی دستی با شیر اروپایی