نهرکن 3 حالته (رامسون کشویی)

نهرکن 3 حالته (رامسون کشویی)

توضیحات

شاسی قوطی 100*100 با ضخامت 6 میل