نهرکن ثابت

نهرکن ثابت

توضیحات

شاسی قوطی 100*100 با ضخامت 6 میل