فاروئر 6 ردیفه ناودانی 12

فاروئر 6 ردیفه ناودانی 12

توضیحات

عرض کار3 متر

قابلیت تنظیم عرض کار

شاسی اصلی ناودانی 12

برای 4 سیلندر تک و جت