لولر 8 متری با تیغه 5 متری ثابت

لولر 8 متری سنگین با تیغه 5 متری ثابت

توضیحات

لولر8متری صادراتی

با تیغه 5 متری ثابت

جک هیدرولیک

شاسی ورق 5 میل

تیغه ورق 6 میل

4 حلقه لاستیک نو

مهارکش دار