لولر 7 متری با تیغه 3/5 متری نیمه سنگین

لولر 7 متری با تیغه 3/5 متری نیمه سنگین

توضیحات

لولر 7متری

با تیغه 3.5 متری نیمه سنگین

رینگ ولاستیک 16 روکش

شافت 90میل

جک هیدرولیک

مهارکش دار

شاسی ورق 4 میل

بیل ورق 5 میل صادراتی