لولر 6 متری با رینگ و لاستیک روکش تک درجه

لولر 6 متری 1درجه جک دستی با رینگ و لاستیک روکش تک درجه

توضیحات

لولر 6 متری 1 درجه جک دستی

ورقی و ناودانی با تیغه 275 سانت گردان

شافت گردان 80 میل

رینگ و لاستیک روکش تک درجه – صادراتی