سمپاش 400 لیتری بوم دار

همراه با پمپ پیستونی 120 (چینی)

توضیحات

دبی پمپ 120 لیتری در دقیقه

فشار 40بار

بوم کتابی 8 متری

50 مترشیلنگ 5/8 چینی و لانس چینی
همراه با گاردان

همزن پرکن