روتیواتور 48 پره

روتیواتور 48 پره

توضیحات

روتیواتور 48 پره به 2 صورت قابل سفارش است

  • روتیواتور 48 پره ثابت
  • روتیواتور 48 پره هیدرولیک با جک