روتیواتور بازویی 42 پره

روتیواتور بازویی 42 پره

توضیحات

روتیواتور بازویی 42 پره + شیر 2 دسته هیدرولیک

عرض کار 150 تا 170 از لاستیک بیرون میزند

مخصوص تراکتورهای 6 سیلندر