دیسک 28 پره 20 اینچ تاندوم

دیسک 28 پره 20 اینچ تاندوم

توضیحات

دیسک 28 پره تاندوم سوار (بدون چرخ) با پره 20 اینچ خارجی