دیسک 28 پره 18 اینچ تاندوم

دیسک 28 پره 18 اینچ تاندوم

توضیحات

دیسک 28 پره تاندوم سوار (بدون چرخ) با پره 18 اینچ خارجی