دیسک 20 پره 22 اینچ افست سوار

دیسک 20 پره 22 اینچ افست سوار

توضیحات

دیسک  افست سوار (بدون چرخ ) سبک 20 پره

با پره 22 اینچ ترک صادراتی

با یاتاقان تک بلبرینگ سبک