دیسک 20 پره 20 اینچ افست سوار

دیسک 20 پره 20 اینچ افست سوار

توضیحات

دیسک  افست سوار (بدون چرخ ) سبک

20 پره با پره 20 اینچ ترک صادراتی

با یاتاقان تک بلبرینگ سبک