زیر شکن 5 شاخه تیپ 2 عمق 50

زیر شکن 5 شاخه تیپ 2 عمق 50 سانتی متر

توضیحات

زیر شکن 5 شاخه تیپ 2 با عمق 50 سانتی متر

آلیاژ درجه یک ، رنگ کوره ای ، پین ورق و تمام قطعات استفاده شده از نوع درجه یک می باشد.