روتوچیزل 7 شاخه 48 پره

روتوچیزل 7 شاخه 48 پره

توضیحات

وزن 900 کیلوگرم

مخصوص 4 و6 سیلندر ها

دارای گاردان کلاچدار

عمق کار 40 سانتی متر