روتوچیزل 7 شاخه 48 پره

روتوچیزل 7 شاخه 48 پره

توضیحات

وزن 900 کیلوگرم
مخصوص 4 و6 سیلندر ها
دارای گاردان کلاچدار
عمق کار 40 سانتی متر