تریلی 4 چرخ 7 تن

تریلی 4 چرخ 7 تن

توضیحات

تخلیه از چپ و راست

2 عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 2*4 متر

ارتفاع دیواره 50 سانتی متر

لاستیک خاوری 16-8/25 درجه یک

ضخامت کف 3 میلی متر و ضخامت دیواره 2/5 میلی متر

شاسی ناودانی اصلی 14 سنگین و شاسی ناودانی فرعی 12 سنگین

سیستم تعلیق فنر تخت 7