تریلی 4 چرخ 6 تن

تریلی 4 چرخ 6 تن

توضیحات

تخلیه از چپ و راست

دارای 2 عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 2*4 متر

ارتفاع دیواره 50 سانتی متر

لاستیک خاوری 16-8/25

ضخامت مف 3 میلی متر و ضخامت دیواره 2/5 میلی متر

شاسی ناودانی اصلی 12 نیمه سنگین و شاسی ناودانی فرعی 10 سنگین

سیستم تعلیق فنر تخت 6