تریلی 4 چرخ 5 تن

تریلی 4 چرخ 5 تن

توضیحات

تریلی 4 چرخ 5 تن

تخلیه از چپ و راست

2 عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 2*4 متر

ارتفاع دیواره 50 سانتی متر

لاستیک خاوری 16-8/25

ضخامت کف 2/5 میلی متر و ضخامت دیواره 2 میلی متر

شاسی ناودانی اصلی 12 و ناودانی فرعی 10

سیستم تعلیق فنر تخت 6

تخلیه طرفین

2 آنتنه