تریلی 2 چرخ 8 تن

تریلی 2 چرخ 8 تن

توضیحات

تخلیه از چپ و راست

2 عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 2*3 متر

ارتفاع دیواره یک متر

لاستیک 4 حلقه 20-1100