تریلی 2 چرخ 5 تن

تریلی 2 چرخ 5 تن

توضیحات

تخلیه از عقب

دارای یک عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 2*3 متر

ارتفاع دیواره 50 سانتی متر

لاستیک 16-25-8

ضخامت کف و دیواره 3 میلی متر

شاسی ناودانی اصلی 14 (سنگین) و شاسی ناودانی فرعی 10 (سنگین)

سیستم تعلیق فنر تخت 7