تریلی 2 چرخ 4 تن

تریلی 2 چرخ 4 تن

توضیحات

تخلیه از عقب

دارای یک عدد جک تلسکوپی جهت تخلیه

درب 3 طرف قابلیت باز شدن دارد

ابعاد 3*1/90 متر

ارتفاع دیواره 50 سانتی متر

لاستیک 8-25-16

ضخامت کف 3 میلی متر و ضخامت دیواره 2/5 میلی متر

شاسی ناودانی اصلی 14 نیمه سنگین و شاسی ناودانی فرعی 10 نیمه سنگین

سیستم تعلیق فنر تخت 7