گاوآهن مربعی نوعی گاوآهن برگردان و دو طرفه هست با این تفاوت که فقط در یک سمت خیش دارد که این امر وزن گاوآهن را کاهش می دهد. از دیگر مزیت های این دستگاه، آن لند بودن آن است.

آن لند یعنی چه؟ یعنی چرخ تراکتور در شیار(کش) نیست و هر 4 چرخ تراکتور روی سطح زمین است که باعش عدم لاستیک سابی ، افزایش توان و عملکرد تراکتور ، یکسان سازی شیب زمین و بی نیاز شدن از لولر ، عرض کار تقریبا 1/5 برابر گاوآهن دو طرفه و …

این گاوآهن توسط مهندس مروتی طراحی و در اکثر مناطق ایران تست شده و عملکرد کاملا مطلوبی داشته است. گاوآهن مربعی در مدل های 3 خیش ، 4 خیش ، 5 خیش و 6 خیش تولید می شود.

در زیر می توانید فیلم عملکرد این گاوآهن را مشاهده نمایید.