مورخه 1401/9/5

شرکت تراکتورسازی ایران
(سهامی عام)
بخشنامه ۱۹-۱۴۰۱
نمایندگی های محترم فروش و خدمات پس از فروش شرکت تراکتورسازی ایران

احتراماً
بدینوسیله شرایط پیش فروش محصولات تولیدی به قیمت زمان تحویل به شرح ذیل اعلام می گردد .
📝شرایط
۱)زمان تحویل برای تراکتورهای ۳۹۹ و ۰ ۱۵ و ۴۱۲۰ حداکثر ۷ ماه و بقیه مدل ها حداکثر تا ۵ ماه بعد از واریز پیش پرداخت ، زمان اعلامی حداکثر زمان مورد انتظار محصول بوده و در صورت موجودی محصول دعوتنامه جهت تکمیل وجه صادر خواهد شد.
۲) قیمت نهایی در زمان تحویل محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳) مدت اعتبار پیش فاکتورهای دوره ۴ روز میباشد
۴)پیش فاکتورها برای بانک های کشاورزی و تجارت صادر خواهد شد که از طریق بانک های مذکور واریز وجه صورت خواهد گرفت.
۵) مبلغ پیش پرداخت در پیش فاکتور قید گردیده است و باید مطابق پیش فاکتور نسبت به واریز آن اقدام شود.
۶) سهمیه تخصیص یافته برای هر نمایندگی با توجه به حوزه فعالیت ، عملکرد سال های قبل و سرنخ های سیستم CRM، در بخشنامه جاری مشخص گردیده در صورت وجود ظرفیت امکان صدور پیش فاکتور مقدور میباشد.
۷)در این شیوه فروش هر شخص حقیقی یاحقوقی فقط
میتواند یک دستگاه ثبت نام نماید و قابل واگذاری و صلح نمیباشد.
الویت و رتبه بندی متقاضیان طبق درستورالعمل پیوستی میباشد.
۸)نمایندگان محترم با مد نظر قراردادن سهمیه تخصیصی ر سیستم ERP بر اساس اولویت بندی و رتبه بندی و ،بررسی مجدد اصل مدارک و مستندات فعالیت کشاورزی که در crm ارائه شده است مراتب را طی فایل اکسل( نام و نام خانوادگی . کد ملی و نوع تراکتور درخواستی ) از طریق کارتابل مکاتبات به رئیس فروش منطقه ارسال فرمایند تا بعد از بررسی و تایید در سیستم
بارگذاری شود.
۹)مدارک و مستندات مورد پذیرش جهت اهلیت سنجی عبارت: پروانه فعالیت کشاورزی از نظام صنفی یا اطاق اصناف کشاورزی و گواهی مبنی بر فعالیت کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با قید میزان زمین
۱۰)در صورت عدم پیوست مدارک در CRM و یا نقص آنها باید نسبت به تکمیل مدارک اقدام شود در غیر اینصورت
جایگزین معرفی شود.
۱۱)در صورت درخواست آپشن (کابین سایبان شیرهیدرولیک و …) توسط مشتری مبلغ پیش پرداخت آن در پیشفاکتور قید خواهد شد
۱۲)نرخ سود مشارکت ۱۵٪ بوده و از زمان واریز پیش فاکتور محاسبه و در صورتحساب منظور خواهد شد.
۱۳) نرخ سود انصراف ۱۷٪ میباشد ( تا قبل از صدور دعوت نامه )
۱۴)در صورت انصراف از خرید تا ۳۰ روز پس از واریز پیش پرداخت سودی به آن تعلق نخواهد گرفت و فقط اصل مبلغ واریزی مسترد خواهد شد.
۱۵)جریمه تاخیر در تحویل %٢ صورت سالانه میباشد که به سود مشارکت اضافه خواهد شد.
۱۶)با توجه به محدودیت در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
۱۷)در زمان آماده تحویل شدن محصول دعوتنامه جهت واریز باقیمانده بهاء صادر خواهد شد.
۱۸)هر دو صفحه قرارداد بایستی توسط خریدار امضا گردیده و یک نسخه آن تحویل خریدار شود.
۱۹)فروش برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و شرکت مجاز خواهد بود نسبت به ابطال ثبت نام اقدام نماید.
۲۰)محدودیت خرید سه سال برای این بخشنامه برقرار می باشد
۲۱)با توجه به سیاستهای کلان پیش بینی شده به جهت تنظیم بازارو ایجاد تعادل و عدم استفاده مضاعف از خرید تراکتور برای تجارت از پذیرش متقاضیانی که از اقدام کارکنان و نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش میباشند خودداری شود و در هر مرحله ای مشخص شود که خریداراز بستگان کارکنان میباشد. شرکت راسا حق خواهد داشت نسبت به ابطال قرارداد و عودت
وجه اقدام نماید.
۲۲)اطلاع رسانی به موقع به مشتریان برای مراجعه به نمایندگی و اخذ پبش فاکتور🚜 قیمت کارخانه تراکتور :

 

🔺تراکتور۱۵۰۰

۱/۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔺تراکتور۴۱۲۰جفت

۶۰۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور ۳۹۹جفت

۴۸۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۳۹۹تک

۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺 تراکتور ۸۰۰ جفت

۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۸۰۰تک

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۵جفت

۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۵تک

۲۹۲/۰۰۰/۰۰تومان

🔺تراکتور۴۸۵جفت

۳۹۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۸۵تک

۳۱۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور ۴۵۵جفت

۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۰جفت

۲۶۲/۰۰۰/۰۰

🔺تراکتور۴۷۰تک

۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۹۵۰باغی

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان