عوامل موثر در هرچه بهتر اجرا شدن برنامه الگوی کشت،ضرورت ساماندهی و تضمین فروش برای محصولات در برنامه الگوی کشت و با دراختیار قراردادن نهاده های کشاورزی به کشاورز است.

در گزارشی که گروه خبری تراکتورمن تهیه کرده است به بررسی مشکلات الگوی کشت می پردازیم:

تمایل کشاورزان به رعایت الگوی کشت چقدر است؟

در الگوی کشت، یک نظام کشاورزی، با مزیت اقتصادی پایدار تعیین شده است. این تولید مبتنی بر سیاست های کلان کشور است و باید از دانش بومی کشاورزان بهره گیری کرد تا از پتانسیل های هر منطقه بیشتر استفاده شود که مصرف بهینه از منابع داشته باشیم. البته ما برنامه مدون نداریم که در کدام اقلیم چه محصولی و چقدر بکاریم. چه منابع و پتانسیلی داریم و کجا و چگونه می خواهیم تولید کنیم. باید همه این موضوعات دیده شود تا کشاورز از سردرگمی نجات پیدا کند.

چه عاملی باعث رعایت الگوی کشت می شود؟

ساماندهی بازرگانی محصولات کشاورزی در الگوی کشت بسیار مهم است. این مساله همیشه در الگوی کشت بسیار مهم بوده است. اگر به اقتصاد خانوار کشاورز توجه شود می توان به رعایت الگوی کشت امیدوار بود. اگر اقتصاد کشاور تامین نشود هیچ تضمینی برای رعایت الگوی کشت وجود ندارد.

ما باید کشاورز را آرام آرام هدایت کنیم و آموزش دهیم تا به سمت محصولاتی که از نظر اقلیمی شرایط کشت در هر منطقه ای را دارند سوق دهیم. همه این موضوعات برنامه ریزی می خواهد. اگر برنامه محور نباشیم و براساس تفکرات ذهنی افراد و مدیران بخواهیم کار انجام دهیم با شکست مواجه می شویم.

باید در کشاورزی برنامه محور باشیم و نه شخص محور. در تنظیم الگوی کشت از محققین بخش کشاورزی استفاده کنیم و از سیاست های دولت کمک بگیریم تا بتوانیم با آموزش بهره برداران و وجود انگیزه های تشویقی که برای کشاورزان دیده می شود آن ها را به رعایت الگوی کشت ترغیب کنیم. چون در کشاورزی یک نقشه راه که به هدف مشخصی برسد نداریم و مسئولین هم برنامه کوتاه مدت دارند و کشاورزی ما همان کشاورزی سنتی و معیشتی است و هیچ چشم انداز و افق روشنی در کشاورزی نداریم.

۱۴۰۱/۹/۲۰