به گزارش گروه‌خبری تراکتورمن در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی «کریم ذوالفقاری» به ریاست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی منصوب شد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد در این حکم آورده است:

انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن مرکز و با همکاری و تعامل با معاونان، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.

پیشتر ذوالفقاری با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و داود قنبریان به سمت مشاور وزیر در امور مکانیزاسیون و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی منصوب شده بودند.