مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ درصد افزایش یافت.

طبق گزارش گروه خبری تراکتورمن، مهدی خواجوی مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم در کشور 130 درصد افزایش یافت ومطالبات مربوط به آن کامل پرداخت شد.

وی در آیین معارفه سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی اظهار داشت: 82 هزار میلیارد تومان وجه گندم به حساب کشاورزان واریز شد که نشان از همت دولت برای تامین امنیت غذایی است.

وی افزود: اخیرا سازمان فائو اعلام کرده است که ایران با یک درصد از جمعیت جهان 1.5 درصد ذخایر گندم و محصولات استراتژیک را دارد که بر این اساس نگرانی در تامین گندم مورد نیاز وجود ندارد.

در ادامه گفت: شرایط خوبی به لحاظ ذخیره گندم در کشور حاکم و وضعیت در این باره مطلوب است و با وجود تحریم‌ها بستر امن مناسب ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌های ظالمانه در این زمینه با برنامه‌ریزی خوب کمرنگ شده است.

خواجوی با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی در جامعه گفت: هر کشور که توانایی تامین امنیت غذایی را بدون خدشه داشته باشد آن جامعه آرامش خواهد داشت و در این زمینه تامین امنیت غذایی از رسالت‌های وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است.