درباره تفاوت های تراکتورهای 475 و 485 چه می دانید؟

آیا تفاوت قیمت متناسب با تفاوت عملکردشان هست؟

ویدیو زیر را تماشا کنید و برای دانستن قیمت ها روی “قیمت تراکتور” کلیک کنید.