از شما که با انتقادات و پیشنهادات خود ما را برای یاری رساندن به شما و صنعت کشاورزی کشور یاری می کنید، سپاسگزاریم.