لولر برای مسطح کردن یا شیب دادن به زمین و همچنین جهت پرکردن چاله ها و حذف تپه های کوچک و حتی برف روبی کاربرد دارد.

لولر کشاورزی ابزاری برای تسطیح زمین های کشاورزی است که به لندلولر، گریدر تراکتوری، همسطح کننده، زمین صاف کن و ماله نیز معروف است. اجزاء تشکیل دهنده آن شاسی اصلی، تیغه، کرسی (که تیغه به ان متصل می گردد) و تنظیم کننده های ارتفاع تیغه هستند.

لولرهای گروه صنعتی مهندس مروتی علاوه بر همسطح سازی زمین، برای شیب بندی زمین و برف روبی نیز استفاده می گردد. در مناطقی که آبیاری به صورت سطحی انجام می شود و آب باید بدون مانع روی سطح زمین جریان داشته باشد، تسطیح زمین برای زراعت محصولات ضروری است. ولی در مزراع دیم و مزارعی که به صورت قطره ای یا بارانی آبیاری می شوند نیاز به استفاده از لولر نیست.

لولر 7 متری نیمه سنگین با تیغه 3 متری

لولرهای گروه صنعتی مهندس مروتی از نوع کششی می باشند با یک شاسی طویل که به وسیله دو یا چند چرخ حمل می شوند. در قسمت میانی این شاسی، تیغه ی تسطیح کننده تعبیه شده است. لبه تیغه باید به نحوی تنظیم شود که خاک نواحی مرتفع را برداشته و در قسمت های گود و پست زمین بریزد. در این ادوات برای تنظیم عمق کار تیغه و یا تغییر حجم برداشت خاک، دو سیستم مکانیکی یا دستی و هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در لولر های گروه صنعتی مهندس مروتی برای تغییر عمق کار تیغه و لولر، سیستم هیدرولیکی تعبیه شده است. به این شکل که یک جک هیدرولیکی باز و بسته می شود و این جک به محور چرخ های عقب لولر متصل است که چرخ را بالا و پایین میبرد و عمق را زیاد و کم می کند.

در مزرعه تسطیح زمین معمولا پس از دیسک زنی صورت می گیرد. در یک زمین دست کم دو مرتبه تسطیح زمین با لولر انجام می شود. تسطیح زمین با لولر برای بار اول باید عمود بر جهت آبیاری در مرحله بعد، هم جهت با آبیاری و جهت حرکت آب در مزرعه انجام شود. این الگوی کاری عمدتا برای کاربران مبتدی است و کاربران حرفه ای، حرکت خود را براساس پستی و بلندی های زمین تنظیم می کنند. به گونه ای که خاک را از قسمت های مرتفع زمین به نواحی پست منتقل می کنند. در این روش ممکن است از قسمت هایی از زمین ۲ یا ۳ مرتبه و حتی بیشتر لولر عبور کند و در قسمت هایی از زمین حتی یکبار هم عبور نکند.

لولر های گروه صنعتی مهندس مروتی در مدل های 6 متری (سبک) ، 7 متری (نیمه سنگین) و 8 متری (سنگین) موجود است.

طول دستگاه هر چه بیشتر باشد، فاصله چرخ ها از تیغه بیشتر می شود و در نتیجه تیغه کمتر تحت تأثیر بالا یا پایین رفتن چرخ ها قرار می گیرد که نهایتا باعث می شود کیفیت صاف کردن و دقت صاف کردن بیشتر شود. عرض تیغه هم هر چه بیشتر باشد عرض کار بیشتر می شود در نتیجه زمین کمتر دچار فشردگی می شود.

لولر 8 متری با تیغه 4 متری

لولر هایی که دارای شاسی ناودانی هستند معمولا سنگین تر از لولرهای با شاسی ورقی می باشند. قسمت پایین تیغه که بر روی زمین کشیده می شود از فولاد ضدسایش ساخته شده و در مقابل تنش های وارده به تیغه مقاومت می کند.

برای دیدن لولرهای گروه صنعتی مهندس مروتی می توانید به بخش محصولات مراجعه نموده و با اطمینان از کیفیت دستگاه نسبت به خرید آن اقدام نمائید.